Privacy Statement

Laatste wijziging: 6 januari 2021

1.Wie of wat is Jochems Music Services?

Jochems Music Services , hierna JMS, is een organisatie die diensten verleent aan particulieren en bedrijven.
JMS heeft meerdere handelsnamen, waaronder Ukelele Club Amersfoort.

2. Welke informatie wordt door JMS verzameld en verwerkt?

Inschrijven en andere overeenkomsten

Als je een dienst bij JMS wil afnemen of leveren schrijf je hiervoor in of is er een andere overeenkomst.
Hierbij vragen we om bepaalde informatie. Je bent niet verplicht alle informatie te verstrekken.
Het verstrekken van een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en gewenste of geleverde dienst is wel verplicht.
De informatie die je verstrekt kun je altijd door JMS laten aanpassen.

Nieuwsbrieven

We maken gebruik van het e-mailadres, voor- en achternaam dat je hebt opgegeven voor het sturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen aan bestaande relaties.
Heb je geen relatie met JMS, maar wil je wel op de hoogte blijven? Dan kun je je hiervoor aanmelden via de website(s) van onze handelsna(a)m(en).
Als je geen mails meer wil ontvangen, kun je je onder aan elke mail afmelden.

Contact

Als je contact opneemt omdat je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening, slaan we jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht op.
De informatie die op deze wijze wordt verzameld wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten en voor algemene statistieken.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de JMS website fatsoenlijk te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de website goed te kunnen weergeven en beveiligen) hebben we bepaalde informatie nodig.
We verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de JMS website.
Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen),
het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt,
de pagina’s die je op onze website bezoekt en „cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt JMS ze?

Door jouw gebruik van de JMS website kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen.
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze browser de informatie bij een
volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van JMS kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
De JMS website werkt overigens prima als je geen cookies accepteert.

Welke cookies gebruikt JMS en voor welk doel?

Bij het gebruik van de JMS website worden uitsluitend eigen cookies van JMS geplaatst.
Bij het plaatsen en gebruiken van deze cookies zijn geen derde partijen betrokken. Alleen JMS heeft toegang tot die cookies.

Verwijderen cookies

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan de JMS website geen cookies ontvangt.
In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website.
Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden zal JMS informatie over jou gebruiken?

JMS zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om jou persoonlijke aanbiedingen te doen of cursussen aan te bevelen die interessant voor jou zouden kunnen zijn;

Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

Om de JMS website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou,
indien je daarvoor toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

JMS gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van onze website.
Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

JMS zal jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
JMS kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een
bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).
Ten slotte kan JMS jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is,
zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt JMS jouw persoonlijke informatie?

JMS neemt passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Als je wilt weten welke gegevens JMS over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.
Wij zullen binnen vier (4) weken (maar meestal sneller) op jouw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden.
We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.
Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen,
kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. JMS zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren.
Indien JMS besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal JMS aangeven waarom zij dat niet zal doen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

JMS heeft een wereldwijde technische infrastructuur. Daarom kan het zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan JMS gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stem je, voor zover nodig, er mee in dat jouw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa worden doorgegeven. Waar JMS de informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

8. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van JMS.
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacybeleid dan kun je via ons contactformulier contact met ons opnemen.
Verder kun je aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op, onder meer, de website van de Consumentenbond.